اطلاعات ترخیص کالا
327 بازدید

اطلاعات عمومی درباره گمرکات ایران به تفکیک واردات محصول

ترخیص کالا از تمامی گمرکات گمرکات اختصاصی یکی از تسهیلات و امکانات فراهم شده از ...

ادامه مطلب
ثبت سفارش کالا
818 بازدید

مراحل ثبت سفارش کالا در سایت ثبتارش

ثبت سفارش کالا در سایت ثبتارش پیش نیاز واردات کالا به کشور اخذ مجوز واردات از نه ...

ادامه مطلب
ثبت سفارش
1957 بازدید

منظور از ثبت سفارش چیست؟

ثبت سفارش کالا برای واردات به کشور طبق قانون تجارت ایران، بایستی از طریق مراجعی ...

ادامه مطلب
790 بازدید

مفاهیم گمرکی

مفاهیم گمرکی اعتبار اسنادی غیرفعال (LC NON Operative) اعتباری است که گشایش شده و ...

ادامه مطلب
اصطلاحات گمرک
826 بازدید

آشنایی با اصطلاحات گمرکی ، بازرگانی و بانکی

ارزش کالای صادراتی در گمرک هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود صرف ...

ادامه مطلب
ترخیص
859 بازدید

مراحل ترخیص کالا / چرا باید در مورد ترخیص کالا بدانیم؟

چرا باید در مورد ترخیص کالا بدانیم؟ ترخیص کالا فرآیندی با ساز و کار مشخص است که ...

ادامه مطلب
ترخیص کار
666 بازدید

شرکت ترخیص کاری، ترخیصکار ، حق العمل کار چه کسانی هستند؟

تمامی پروسه های ترخیص کالا را خود صاحب کالا میتواند در مدت زمان مشخصی انجام دهد، ...

ادامه مطلب
529 بازدید

ترخیص کالا چیست؟ و چه مدارکی جهت ترخیص کالا نیاز است؟

ترخیص کالا پس از اینکه هر محموله ای،به هر نحوی، به یکی از گمرکات کشور حمل شد، می ...

ادامه مطلب