اینکوترمز ۲۰۲۰ چیست؟

اینکوترمز ۲۰۲۰ چیست؟

اینکو تِرمز (به انگلیسی : Incoterms) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌ است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینکوترمز برای اولین بار در سال ۱۹۳۶ توسط اتاق بازرگانی بین‌ المللی International Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است و نام آن Incoterms 1936 بود. از آن زمان، اینکوترمز به یک استاندارد قراردادی قابل قبول در سراسر جهان تبدیل شده است.  این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود. آنها در هر دوره مجددا به روز می شوند تا رویدادهای تازه تجارت بین المللی و تغییرات آن را پوشش دهند. این به روز رسانی ها تاکنون در سال های ۱۹۵۳ ، ۱۹۶۷ ، ۱۹۷۶ ، ۱۹۸۰ ، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ اجرا شده است.

اینکوترمز به چند گروه تقسیم می‌شود؟و قواعد اینکوترمز در هر گروه چیست؟

نوع اول اینکوترمز است که به صورت گروه نمایش داده می شود E  EXWORKS

 این اصطلاح به معنای دریافت کالا در نقطه ارسال کالا می باشد یعنی شخصی که کالا را می فروشد می تواند کالا را در جایی که انبار شده است و یا تولید شده به خریدار تحویل می دهد. در این روش خرید و فروش از زمان بارگیری کالا تا گمرک و بیمه کالا به عهده خریدار می باشد.

نوع دوم از اینکوترمز به نام گروه F

این اصطلاح بدین معنی است خریدار می توان محل تحویل کالا را مشخص کند  و خود شامل زیر مجموعه هایی است.

(FREE CARRIER (FCA

 مسیری که در این قانون مشخص شده به این صورت است که کالا به وسایل بار‌بری تحویل داده می شود و اگر در کشور خریدار کالا تحویل داده شود هزینه ها با خریدار خواهد بود در این شرایط هزینه حمل بار و بیمه بار نیز به عهده خریدار خواهد بود.

(Free Alongside Ship (FAS

به معنای آن است که کالا برای حمل و تحویل به خریدار به کشتی تحویل داده می شود و پایان ریسک در کنار کشتی برای فروشنده تمام می شود.

(Free On Board (FOB

این نوع قانون به این معنی است که تحویل کالا در عرشه کشتی انجام خواهد شد و تمام ریسک فروشنده در زمان انتقال بار به کشتی تمام خواهد شد. تمام هزینه ها به عهده خریدار خواهد بود. قرار داد جابجایی در بندر تحویل داده می شود و هزینه بیمه و بازرسی با خریدار می باشد.

نوع سوم از اینکوترمز به نام گروه C

این گروه از قوانین اینکوترمز به معنای آن است که کالا به خریدار تحویل داده می شود و تمام هزینه های حمل تا مقصد به عهده فروشنده است ولی اگر مشکل یا خسارتی برای بار اتفاق بیافتد به عهده خریدار خواهد بود. در این قانون مسئولیت و هزینه ها بین فروشنده و خریدار تقسیم می شود. این گروه زیر مجموعه های دارد به ترتیب بیان می کنیم.

(Cost And Freight (CFR

در قانون این زیر مجموعه هزینه حمل دریایی به عهده فروشنده می باشد باری زمانی که به کشتی منتقل شد دیگر هیچ مسئولیتی به عهده فروشنده نیست . هزینه ای که برای بیمه بار باید پرداخت شود به عهده خریدار است و هزینه حمل و نقل به عهده  فروشنده بار میباشد.

(Cost, Insurance And Freight (CIF

یکی از قوانین اینکوترمز می باشد. در این قانونی هزینه های جابجایی بار و بیمه آن به عهده فروشنده می باشد.

(Carriage Paid To (CPT

در این قانون بیشتر کالاها به صورت زمینی و هوایی جابجا می شود تا زمانی که کالا تحویل وسیله باربری نشده است مسئولیت با فروشنده می باشد هزینه جابجایی با فروشنده می‌باشد و بیمه بار با خریدار است.

(Carriage And Insurance Paid (CIP

 اینکوترمز در این قانون آورده است و تمام مراقبت های بار تا مکانی که در قرار داد آورده شده است به عهده فروشنده است . قرارداد بازرسی باید توسط خریدار انجام شود.

نوع چهارم از اصطلاحات اینکوترمز  گروه دی D

در این گروه اصطلاحات و قوانینی ست که فروشنده بار و کالا مسئولیت تحویل کالا به مقصد را دارد و کلیه خطرهایی که ممکن است بار را تهدیدی کند به عهده فروشنده می باشد.  دارای زیر مجموعه ای است که در زیر به آن اشاره می شود.

(Delivered At Frontier (DAF

در این انتقال معمولا از قطار استفاده می شود و برای کل زمان حمل از طریق راه آهن می توان یک بیمه نامه تهیه کرد.

 (Delivered Ex Ship (DES

بار توسط فروشنده در کشتی ارسال میشود و تا مقصد فروشنده حضور دارد و در عرشه تحویل خریدار می دهد. هزینه ترخیص کالا به عده خریدار است.

(Delivered Ex Quay (DEQ
فروشنده باید بار را به اسکله تحویل دهد و عوارض اسکله را نیز بپردازد و در نهایت در بندر خریدار تحویل بگیرد.

DDU

بدین معنی است که تحویل کالا در مقصد انجام می شود و این تحویل بدون پرداخت عوارض گمرکی می باشد.

(Delivered Duty Paid (DDP

در این روش با پرداخت عوارض فروشنده کالا را به خریدار تحویل می دهد.

225 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید