هزینه های یک معامله بازرگانی

هزینه های یک معامله بازرگانی

برای انجام هر معامله بازرگانی مراحل مختلفی طی می شود و هر مرحله باعث ایجاد هزینه ای خواهد شد. پس از توافق خریدار و فروشنده سندی بین آنها رد و بدل می شود که نشان دهنده توافق دو طرف معامله است. این سند می تواند پرو فرما یا قرارداد فروش و یا هر دو باشد. پس از انتخاب کالا، نحوه پرداخت، حمل و دیگر شرایط معامله فروشنده کالا را تهیه و بسته بندی صادراتی می نماید. پس از انجام اموری مانند بازرسی و تهیه اسناد مربوطه کالا به کشور خریدار ارسال می شود. در کشور خریدار نیز کالا پس از تخلیه و ترخیص راهی انبارهای خریدار یا بازار خواهد شد.

هزینه های موجود در یک معامله بین المللی عبارتند از:

1- قیمت تمام شده کالا در کارخانه (finished cost good): تهیه و تولیدکالا دارای هزینه هایی است که همیشه پرداخت این هزینه ها بر عهده مشتری می باشد.

2- هزینه بسته بندی(Packing charges): بسته بندی کالای صادراتی تفاوتهای اساسی با بسته بندی کالای داخلی دارد و از دو بعد بازاریابی و حمل و نقل مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. پرداخت هزینه بسته بندی در حد عرف کالا همیشه وظیفه فروشنده است اما بهتر است خریدار راجع به بسته بندی دستورالعمل های کامل را به فروشنده بدهد و کار را به عرف نسپارد.

3- هزینه تهیه اسناد(Documantation Fee): هر یک از اسناد تجاری نشان دهنده انجام مرحله ای از تجارت است. مراجعی که مسئولیت صدور اسناد تجاری را دارند، در قبال این امر مطالبه وجهی را از متقاضی خواهند نمود. علاوه بر این وجه هزینه های مربوط به نیروی انسانی و پشتیبانی و ایاب و ذهاب برای اخذ آن اسناد نیز به این مبلغ افزوده می شود. در تمام اصطلاحات اینکوترمز بجز EXW تهیه اسناد لازم برای صادرات بر عهده فروشنده است و در تمام اصطلاحات بجز DDP تهیه و تایید اسناد مورد نیاز برای ترخیص وارداتی بر عهده خریدار است.

4- هزینه تایید اسناد(Confirming or legalization Fee): خریدار می تواند از فروشنده درخواست تایید تمامی اسناد یا بخشی از آن را توسط کنسولگری کشور متبوع خریدار در کشور مبدا یا ادارات و نهادهای دولتی یا بازرگانی کشور مبدا مانند استاندارد، اتاق بازرگانی ، بهداشت و … را نماید. هر یک از این ادارات در قبال تایید این اسناد از خریدار مطالبه وجهی را خواهند نمود. سر جمع این هزینه با هزینه های نیروی انسانی و ایاب ذهاب برای تایید اسناد هزینه تایید اسناد خواهد بود.

5- هزینه جابجایی و بارگیری در محل فروشنده کالا(Handling Fee): منظور هزینه جابجایی کالا در انبار یا محل فروشنده در زمان تحویل آن به خریدار و بارگیری آن روی وسیله نقلیه     خریدار است. در تمامی اصطلاحات اینکوترمز بجز اصطلاح ExW  هزینه و ریسک های مربوط به این عملیات بر عهده فروشنده است و تنها در اصطلاح ExW انجام این عملیات و هزینه ها و ریسک های آن بر عهده خریدار می باشد.

6- هزینه بیمه(Insurance Premium): هزینه بیمه همان حق بیمه ای است که بابت بیمه کالا به شرکت بیمه پرداخت می شود. بیمه مورد نظر در معاملات تجاری همان بیمه حمل و نقل است که ریسک های فیزیکی حمل کالا و چند دسته خطر دیگر را تحت پوشش دارد. در میان اصطلاحات اینکوترمز بجز اصطلاحات CIF و CIP هیچ یک از طرفین معامله در مقابل طرف دیگر وظیفه ای مبنی بر بیمه نمودن کالا ندارد (ولی در این دو اصطلاح فروشنده موظف به بیمه نمودن کالاست) به هر حال فروشنده باید کالا را در نقطه تحویل به خریدار و انتقال خطرها سالم تحویل دهد در غیر این صورت نمی تواند مبلغ معامله را دریافت نماید. پس از تحویل کالا و انتقال خطرات و ریسک ها مسئولیت تمامی حوادث بر عهده خریدار خواهد بود. بیمه شدن کالا توسط خریدار و فروشنده در مناطقی که کالا تحت اختیار و مسئولیت آنهاست بجز در دو اصطلاح فوق کاملاً اختیاری است و هیچ اجباری در این مورد وجود ندارد و طرفین تنها براساس منافع خود اقدام به بیمه نمودن کالا در محدوده هایی که کالا را در اختیار دارند می نمایند.

6- هزینه بازرسی(Inspection Fee): هزینه ای است که بابت بازرسی کالا به شرکت بازرس پرداخت می شود. شرکت بازرس در حقیقت نماینده خریدار بوده و انعقاد قرارداد و پرداخت هزینه های آن نیز بر عهده خریدار خواهد بود. مگر در مواردی که این امور طبق قرارداد بر عهده فروشنده واگذار شود و یا بازرسی کالا هنگام خروج طبق قوانین کشور مبدا اجباری بوده باشد . انعقاد قرارداد با شرکت بازرس و پرداخت هزینه های آن، در اصطلاح ExW حتی در مواردی که بازرسی کالا از طرف کشور مبدا اجباری شده باشد نیز بر عهده خریدار خواهد بود. از طرف دیگر در اصطلاح DDP حتی اگر بازرسی کالا توسط کشور مقصد اجباری شدن باشد نیز تمامی عملیات و هزینه های مربوطه برعهده فروشنده خواهد بود.

7- هزینه حمل داخلی کشور فروشنده(Inland Freight): حمل کالا از محل کار فروشنده تا گمرک پس از انجام عملیات بسته بندی حمل داخلی کشور فروشنده می باشد که معمولاً با کامیون یا قطار انجام می گیرد. هزینه حمل داخلی در کشور فروشنده همواره بر عهده فروشنده است بجز در اصطلاحات ExW وFCE ( که محل تحویل محل کار فروشنده باشد)

8- هزینه بارگیری(loading charges): در جریان حمل کالا ممکن است چندین بار وسیله نقلیه تغییر کند که به ازاء هر وسیله نقلیه یک بار عملیات بارگیری انجام خواهد گرفت. در هر معامله عملیات بارگیری حداقل سه بار اتفاق می افتد: در محل فروشنده، در گمرک مبدا و در گمرک مقصد. هرگاه ترانشیپمنت نیز مجاز باشد تعداد عملیات بارگیری و هزینه های آن نیز افزایش خواهد یافت. اما هزینه اصلی بارگیری معمولاً در بندر مبدا برای بارگیری کالا به کشتی انجام می گیرد.

9- حقوق ورودی و صدوری(customs duties): حقوق ورودی در اغلب کشورها هنگام ورود قطعی کالا اخذ می شود. حقوق صدوری ممکن است برای جلوگیری از صادرات برخی از کالاهای ضروری و حفظ تعادل بازار وضع شده باشد. به جز در اصطلاح ExW حقوق صدوری در صورت وجود بر عهده فروشنده است و بجز در اصطلاح DDP حقوق ورودی بر عهده خریدار است مگر اینکه در قرارداد شرایط دیگری در نظر گرفته شده باشد.

10- مالیات ها(Taxes): علاوه بر عوارض، حقوق و هزینه های گمرکی، در اغلب کشورها به صادرات و واردات مالیات نیز تعلق می گیرد. در کشور ما صادرات از پرداخت مالیات معاف می باشد اما واردات علاوه بر پرداخت حقوق گمرکی مشمول مالیات نیز می باشد و در انتهای هر سال از صاحب کالا که کارت بازرگانی به نام وی می باشد مالیت اخذ خواهد شد. در کشور ما از مهر ماه 1387 مالیات بر ارزش افزوده نیز از واردات اخذ می شود. طرف پرداخت کننده مالیات همان طرف پرداخت کننده حقوق ورودی است و این دو از همدیگر جدا نمی شوند مگر اینکه در قرارداد توافق دیگری به عمل آمده باشد.

11- کرایه حمل(Freight Charges): منظور حمل بین کشورهای خریدار و فروشنده می باشد که توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی انجام می گیرد. هزینه حمل و نقل یکی از هزینه های مهم بازرگانی می باشد که در قواعد E و F توسط خریدار و در قواعد C و D بوسیله فروشنده پرداخت می گردد.

12- هزینه تخلیه(Onloading or Dischsrge chsrges): هر بارگیری در مبدا مستلزم انجام تخلیه در مقصد خاصی می باشد بنابر این هزینه تخلیه نیز حداقل سه مرتبه اتفاق خواهد افتاد ولی تخلیه اصلی در بندر مقصد انجام می گیرد. هر بار که عملیات تخلیه توسط جرثقیل های پیشرفته اسکله (گانتری) یا توسط دستگاههای تخلیه کننده در انبارها (ریچ استکلر) انجام شود هزینه خاصی را به یکی از طرفین تحمیل می نماید. در اصطلاحات گروه C دقیقاً مشخص نیست که تخلیه بر عهده کدام طرف است بنابراین هنگام استفاده از یکی از اصطلاحات این گروه بهتر است در مورد تخلیه و بارگیری نیز تعیین تکلیف گردد.

13- هزینه های بانکی(Bank Charges): تمامی بانکهایی که در مراحل پرداخت قیمت کالا و جابجایی پول نقش ایفا می کنند از خریدار یا فروشنده کارمزد دریافت می نمایند. میزان هزینه های بانکی به مواردی چون تعداد بانکهای درگیر و خدمات ارائه شده بستگی دارد. بانکها برای هربار  گشایش اعتبار، اصلاح آن و انتقال وجه ، کارمزد دریافت می نمایند. طرف مسئول پرداخت این هزینه بر اساس توافق مشخص شده و در فرم گشایش اعتبار اسنادی درج می گردد.

14- هزینه انبارداری و نگهداری در گمرک: هزینه انبارداری توسط گمرک بر اساس حجم، وزن، نوع کالا و انبار و زمان توقف کالا محاسبه و اخذ می شود.

15- هزینه حمل داخلی در کشور خریدار: کالا پس از ترخیص از گمرک به مقصد مورد نظر خریدار حمل خواهد شد. حمل داخلی عموماً بوسیله وسایل نقلیه ریلی یا جاده ای انجام می گیرد.

16- هزینه تخلیه در محل خریدار: پس از رسیدن کالا به  مقصد مورد نظر خریدار کالا باید حمل و در انبار نگهداری شود این کار با لیفتراک یا جرثقیل های متناسب با کار مورد نظر انجام میگیرد.

210 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید