منظور از ثبت سفارش چیست؟

ثبت سفارش کالا برای واردات به کشور طبق قانون تجارت ایران، بایستی از طریق مراجعی که قانون تعیین می کند انجام شود. ثبت سفارش از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و سندی است که مجوز ورود کالا به ایران می دهد و برای ترخیص کالا از گمرگ، مجوزهای مربوطه باید اخذ شود. بعضی از کالاها طبق قانون پیش از واردات، نیازمند اخذ مجوز از نهادهای مربوط مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مثلا جهت دریافت کد از سازمان غذا و دارو) است.

چهارهم اردیبهشت ماه نود و هفت بود که طی بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران، سامانه  ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت ایران منتقل شد. این امر به منظور تسهیل و تسریع فرآیند های ثبت واردات کالاهای مجاز به کشور توسط شخصیت های حقیقی و حقوقی واجد شرایط صورت گرفت تا یکپارچه سازی فرآیند ثبت انجام شود و شفافیت اقتصادی که مورد تاکید رهبری و تصویب هیات وزیران دولت روحانی بود، صورت گیرد.

قبلا، ثبت سفارش به صورت دستی بوده و فعالان کسب و کار مجبور بودند به هیات های بازرگانی مستقر در ۳۱ استان کشور مراجعه، و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می کردند. از خرداد ماه هشتاد و هشت، سامانه top.ir  راه اندازی شده و فرآیند ها همه الکترونیکی شد.

هر فردی که دارای کارت بازرگانی است چه حقیقی یا حقوقی و صلاحیت واردات یا صادرات کالا دارد، می بایست به  سامانه مراجعه و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت درخواست و ارائه اطلاعات هویتی و مبدا و مقصد جنس، اقدام  کند. کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درخواست ها را بررسی  و پس از رفع نقص، تایید می کنند تا پرونده ثبت سفارش متقاضی، به بانک عامل و گمرکات و اداره  دارایی و نهادهایی که قانون تعیین کرده  است ارجاع شود.

ثبت سفارش

ت.مجوز ثبت و سفارش فایلی است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر می شود و روی آن شماره هشت رقمی مجوز و تاریخ مجوز ثبت سفارش همراه شماره و تاریخ پروفرما و نام شرکت متقاضی که می تواند شرکت وارد کننده باشد،درج می شود.مشخصات کالای ثبت سفارش درصورتی که تعدادشان زیاد باشد در برگه های جداگانه به مجوز ثبت سفارش ضمیمه می شود. حق ثبت سفارش عبارت از میزان و مبلغی است که به موجب قانون و بودجه هر سال تعیین می شود و به بعضی کالاهای وارده به کشور اعم از این که از طریق سیستم بانکی یا خارج از سیستم بانکی سفارش داده شده باشد،تعلق میگیرد. به نظر می رسد هدف از ایجاد سیستم ثبت سفارش کالا ثبت آماری و کنترل ضوابط فنی برای کالاهای وارداتی توسط دولت باشد.

ثبتارش

 مراحل ثبت سفارش برای واردات کالا:

1- آگاهی از تعرفه کالای مورد ثبت

2- اخذ پروفرما از فروشنده کالا

3- مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی برای تکمیل فرم ثبت سفارش

4- اخذ مجوز ورود کلا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان های ذیربط

5- مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه نامه

6- اقدام به ثبت سفارش در بانک واسطه معامله به منظور ثبت سفارش کالا (پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار به انضمام فرم بانکی ،پروفرما ،بیمه نامه و اجازه نامه نسب به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام می شود).

 

 

 

1788 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید