بخشنامه 235 سال 99

تاکید بر مکاتبه در قالب فرم اعلام شده و جلوگیری از مکاتبات زاید و مبهم و غیر مرتبط و  لزوم رسیدگی های اولیه در گمرکات اجرایی

دانلود بخشنامه

  • تاریخ: 1399/11/25
  • شماره: بخشنامه 235 سال 99
84 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید