بخشنامه 230 سال 99

ابلاغ نامه استاندارد به گمرک در صورت اعتراض به نظرات کارگروه تعیین ماهیت استانی ، اعتراض باید به کارگروه تعیین ماهیت مرکزی در سازمان ملی استاندارد ارسال شود.

دانلود بخشنامه

  • تاریخ: 1399/11/19
  • شماره: بخشنامه 230 سال 99
53 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید