بخشنامه 225 سال 99

تعرفه برنج وارداتی با ارز ترجیحی و ارز نیمایی، ترخیص کالاهای اساسی از تاریخ اول بهمن منوط به اعلامیه تخصیص ارز می باشد.

دانلود بخشنامه

  • تاریخ: 1399/11/19
  • شماره: بخشنامه 225 سال 99
46 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید