بخشنامه 160 سال 99

ابلاغ فهرست 392 کد تعرفه نهاده های پایه و واسط بخش کشاورزی مشمول مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای مواردی که قبل از 10 آبان 99 وارد کشور شده اند.

دانلود بخشنامه

  • تاریخ: 1399/09/01
  • شماره: بخشنامه 160 سال 99
53 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید