بخشنامه 156 سال 99

پارچه‌های پرز حلقوی کشباف یا قلاب باف از الیاف سنتتیک یا مصنوعی با هر یک از ویژگیهای مخمل، پلوش یا بولکه کشباف و قلاب باف ، آغشته ، اندوده ، پوشانده یا مطبق شده ، تک لایه یا دو لایه فارغ از نوع جنس و بافت لایه مستحکم کننده…

دانلود بخشنامه

  • تاریخ: 1399/08/28
  • شماره: بخشنامه 156 سال 99
50 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید