بخشنامه 145 سال 99

مشمول عطف به ما سبق شدن کالاهای وارداتی مورد نیاز مقابله با کرونا که تا پایان اردیبهشت 99 اقدامات و شرایط مذکور در ماده 11 را انجام داده اند.

دانلود بخشنامه

  • تاریخ: 1399/08/15
  • شماره: بخشنامه 145 سال 99
23 بازدید
دیدگاه شما
بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید